Organisatie Old Grand Dad - Regio's, Consuls en Golfclubs

Organisatie
Bestuur
Commissies
Regio's
Zoek op club: 
Verdienstelijke Grootvaders
In herinnering
Organisatie Old Grand-Dad Club Nederland
De stichting kent een vijfhoofdig bestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid voor projecten en een voor golf.
Bij ruim meer dan 120 golfverenigingen bestaat een OGD afdeling, met aan het hoofd een clubconsul, die de dagelijkse contacten met de donateurs onderhoudt, de clubwedstrijden organiseert en de donateurs vertegenwoordigt binnen de stichting.
Verder zijn er 8 regio’s, waarin de meer dan 120 clubs op geografische wijze zijn ingedeeld en waar evenzovele regioconsuls leiding geven aan de activiteiten van clubs en stichting. Daarnaast kan het bestuur ondersteunende commissie en/of werkgroepen benoemen. Op dit moment ondersteunt een webmaster, een donateursadministrateur en een redacteur het bestuur.
Organisatie Old Grand-Dad Club Nederland
De stichting kent een vijfhoofdig bestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid voor projecten en een voor golf.
Bij ruim meer dan 120 golfverenigingen bestaat een OGD afdeling, met aan het hoofd een clubconsul, die de dagelijkse contacten met de donateurs onderhoudt, de clubwedstrijden organiseert en de donateurs vertegenwoordigt binnen de stichting.
Verder zijn er 8 regio’s, waarin de meer dan 120 clubs op geografische wijze zijn ingedeeld en waar evenzovele regioconsuls leiding geven aan de activiteiten van clubs en stichting. Daarnaast kan het bestuur ondersteunende commissie en/of werkgroepen benoemen. Op dit moment ondersteunt een webmaster, een donateursadministrateur en een redacteur het bestuur.
homepagina Old Grand Dad